STACJE REDUKCYNO-SCHŁADZAJĄCE PM2
„Hamburger Rieger”

Projekt NOPA w Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg, realizowany w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2021 r., koncentrował się na opracowaniu i wdrożeniu stacji redukcyjno-schładzających. Skupiając się na niezawodności i niestandardowych rozwiązaniach, niniejsza dokumentacja ilustruje techniczne i zespołowe aspekty projektu.

Zleceniodawca: Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg
Okres realizacji projektu: 2019 – 2021
Lokalizacja: Schwarze-Pumpe PM2

Cechy szczególne:

  • Inżynieria dostosowana do potrzeb klienta
  • Skoncentrowany na bezpieczeństwie
  • Kompleksowe wdrożenie
  • Efektywna wydajność systemu

Osoba wyznaczona do kontaktu w NOPA:
Rene Baeske

INNOWACYJNA INŻYNIERIA
Dla Hamburger Rieger

NOPA była znacząco zaangażowana w budowę maszyny papierniczej PM2 firmy Hamburg Rieger GmbH w zakładzie Schwarze Pumpe. Zadanie obejmowało inżynierię stacji kontroli i formowania pary dla zasilania awaryjnego LEAG i zasilania parą PM2.

Klient skupił się na wysokiej niezawodności operacyjnej, standaryzacji i łatwości konserwacji. Obejmowało to kompletne planowanie wdrożenia i inżynierię produktu, przy czym NOPA koncentrowała się na trwałych, innowacyjnych rozwiązaniach, które były dokładnie dostosowane do wymagań klienta.

PLANOWANIE STACJI REDUKCYJNO-SCHŁADZAJĄCZCH
OPRACOWYWANIE I WYBÓR NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ

W oparciu o wymagania inżynierii procesowej, NOPA przygotowała kompletne wdrożenie i szczegółowe planowanie, w tym specyfikację produktu dla kompletnych linii sterowania parą, przy zachowaniu zgodności ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa. NOPA ściśle współpracowała z inżynierami projektu, kierownikami zakładu i odpowiedzialnymi ekspertami TÜV.

REALIZACJA W HAMBURGER RIEGER
PARTNERSKA REALIZACJA I WIEDZA TECHNICZNA

NOPA działała jako kompleksowy wykonawca i partner technologiczny dla papierni Spremberg w fazie realizacji. W fazie budowy 1 skupiono się na demontażu starych systemów i skonfigurowaniu zasilania awaryjnego LEAG, w tym na pełnym uruchomieniu systemu sterowania parą. W fazie budowy 2, NOPA dostarczyła komponenty do kompletnego systemu kontroli pary w nowo wybudowanym PM2.

W ścisłej współpracy z klientem i ekspertami TÜV, NOPA zapewniła, że wszystkie komponenty – od zaworów konwertujących parę po urządzenia zabezpieczające i zawory bezpieczeństwa – spełniają wysokie wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego i mogą być uruchomione bez żadnych problemów.

Wydajne rozwiązanie techniczne
Dwie równoległe stacje redukcyjno-schładzające DN300

W fazie planowania technicznego początkowo możliwe było wdrożenie stacji DN600. Okazało się jednak, że trudno byłoby skutecznie regulować minimalny przypadek obciążenia za pomocą takiej stacji. Z tego powodu firma NOPA zdecydowała się na alternatywne rozwiązanie: zastosowanie dwóch równoległych stacji redukcyjno-schładzajączch DN300. Decyzja ta miała kilka zalet. Po pierwsze, umożliwiła rozszerzenie zakresu sterowania, pozwalając na bardziej precyzyjne dostosowanie do różnych warunków pracy. Po drugie, taka konfiguracja doprowadziła do znacznego skrócenia czasu dostawy. Kolejną ważną zaletą tego rozwiązania jest zwiększona dostępność: obie stacje formujące mogą być obsługiwane niezależnie od siebie, co znacznie zwiększa elastyczność i niezawodność systemu.

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy efekt jest naprawdę dobry!

WYNIK PROJEKTU
POMYŚLNE URUCHOMIENIE I ZRÓWNOWAŻONA WYDAJNOŚĆ

Projekt w Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg został pomyślnie wdrożony w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2021 r. Zaangażowanie firmy NOPA zaowocowało precyzyjnym i wydajnym wyposażeniem zakładu, które umożliwia bezawaryjną pracę. Pomyślne uruchomienie charakteryzowało się silnym partnerstwem i wiedzą techniczną, a firma NOPA ściśle współpracowała ze wszystkimi zaangażowanymi stronami – od klientów po biura planowania i dostawców usług technicznych – w celu stworzenia zakładu spełniającego wysokie wymagania dotyczące niezawodności działania.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Skontaktuj się z nami!