Instalacja do utylizacji osadów ściekowych
„Bitterfeld-Wolfen”

Instalacja do utylizacji osadów ściekowych służy do termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych. Jest ona kluczowym elementem ogólnokrajowej strategii odzyskiwania fosforu. Fosfor, będący budulcem DNA, jest niezbędny do życia na Ziemi i nie można go niczym zastąpić. Aby zamknąć obieg fosforu w Niemczech, w październiku 2017 r. niemiecki rząd federalny wydał rozporządzenie w sprawie odzyskiwania fosforu poprzez wykorzystanie osadów ściekowych (AbfKlärV). Instalacja do utylizacji osadów ściekowych w Bitterfeld może zutylizować ok. 260 000 ton osadów ściekowych rocznie. W celu wykorzystania termicznego osad jest najpierw suszony, a następnie spalany. W przyszłości fosfor będzie można odzyskać z pozostałego popiołu zawierającego fosfor na dalszym etapie procesu, a obieg fosforu zostanie wówczas zamknięty.

Możemy wprawdzie zastąpić węgiel energią jądrową, drewno plastikiem, mięso drożdżami, a uprzejmość odizolowaniem, ale fosforu nie da się zastąpić.“
Cytat: Isaac Asimov (1920 – 1992)

Instalacja do utylizacji jest całkowicie samowystarczalna pod względem energetycznym, ponieważ zarówno ciepło wymagane do wstępnego suszenia osadów ściekowych, jak i energia elektryczna potrzebna do obsługi instalacji są generowane z samego procesu. Ponadto rocznie do sieci można wprowadzić do 8000 MWh odnawialnej energii elektrycznej.

Zleceniodawca: Küttner Martin Technology GmbH
Okres realizacji projektu: 2020 – 2021
Lokalizacja: Bitterfeld-Wolfen

Cechy szczególne:

  • Kompletny dostawca komponentów do instalacji do utylizacji osadów ściekowych w Bitterfeld-Wolfen
  • Całkowicie samowystarczalna instalacja do utylizacji

Osoba wyznaczona do kontaktu w NOPA:
Robert Schmidt

Utylizacja osadów ściekowych
Zrównoważony odzysk fosforu

Firma NOPA była już zaangażowana w planowanie przetargu na instalację przez generalnego projektanta PME Projektmanagement & Engineering GmbH i już na tym wczesnym etapie określiła niezbędne cechy jakościowe zaworów przemysłowych.

Istotne było sięgnięcie po trwałe i innowacyjne produkty, które są precyzyjnie dostosowane do konkretnych wymagań. Nopa odpowiada nie tylko za pierwotne wyposażenie instalacji, ale jako aktywny partner serwisowy uwzględnia także cały cykl użytkowania każdego zaworu. Eksploatator instalacji, spółka KSR GmbH oraz jej spółka macierzysta PD energy GmbH, korzysta już z tej wiedzy w innych swoich lokalizacjach.

Współpraca pomiędzy Nopa i generalnym projektantem PME rozpoczęła się 15 lat temu podczas wspólnego projektu. W przypadku dwóch spalarni odpadów w Stavenhagen i Bitterfeld podjęto decyzję o wyborze specjalistów z Eisenhuttenstadt jako źródła dostaw wybranych zaworów. Na bazie tej udanej współpracy ich drogi zeszły się ponownie przy projekcie instalacji do utylizacji osadów ściekowych, co pozwoliło na jeszcze intensywniejsze partnerstwo.

Planowanie na bazie wiedzy specjalistycznej NOPA
Opracowanie standardu jakości dla zaworów

W fazie planowania określono parametry techniczne procesu instalacji – Nopa wsparła PME GmbH swoją wiedzą specjalistyczną w określeniu związanych z tym wymagań dla zaworów. Wspólnie opracowano ogólny standard jakości dla zaworów, który określa cechy jakościowe każdego zaworu w danym zastosowaniu. Oprócz specjalistycznej wiedzy firmy Nopa wspomniany standard jakości uwzględnia również wieloletnie doświadczenie operacyjne eksploatatora.

NOPA jako dostawca komponentów do instalacji do utylizacji osadów ściekowych w Bitterfeld-Wolfen
Współpraca z PME, KSR i Küttner Martin Technologies

Przy późniejszej realizacji instalacji firma Nopa zdołała przekonać swoją ofertą jako dostawca w zakresie zaworów i stała się niemal kompleksowym dostawcą komponentów do instalacji do utylizacji osadów ściekowych w Bitterfeld-Wolfen. Nopa była w stałym kontakcie z generalnym wykonawcą technicznym, firmą Küttner Martin Technologies GmbH, w zakresie szczegółowego rozplanowania zaworów. Zakres dostaw firmy Nopa obejmował zawory regulacyjne, zawory redukcyjno-schładzające parę, zawory bezpieczeństwa, zawory kulowe, zasuwy odcinające, klapy odcinające i zawory odcinające. Zależnie od wymogów zawory były wyposażone w napędy pneumatyczne lub elektryczne.

Współpraca obejmowała generalnego projektant PME Projektmanagement & Engineering GmbH, eksploatatorem instalacji KSR Klärschlamm Bitterfeld-Wolfen GmbH oraz generalnym wykonawcą Küttner Martin Technologies GmbH, a także jego podwykonawcami: Würz GmbH, Howden Turbo GmbH i AEL Apparatebau GmbH.

Projekt zakończony sukcesem
Firma Nopa i jej partnerzy z sukcesem zakończyli uruchomienie

Nopa pracowała nad tym projektem dla różnych partnerów – począwszy od planowania przetargu w roku 2017, do ostatecznego uruchomienia w roku 2022. Uruchomienie instalacji zostało z sukcesem zakończone w drugim kwartale roku 2022.

Projekt wyróżniał się partnerską współpracą oraz wieloletnim doświadczeniem w obszarze zaworów, którym Nopa i eksploatator mogli wykazać już na etapie przetargu na instalację. Takim nastawionym na cel i kompetentnym technicznym podejściem cechowała się także współpraca z wykonawcą instalacji, firmą Küttner Martin Technology GmbH. Kompleksowa współpraca pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt na każdym jego etapie przełożyła się na wyposażenie instalacji, które umożliwia bezproblemowe i precyzyjne działanie instalacji.

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy efekt jest naprawdę dobry!

DLA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI
NOPA PRZEJMUJE SERWIS

Organizujemy konserwację i serwis w ścisłej współpracy z operatorem systemu. Oferujemy indywidualne rozwiązania i plany serwisowe dostosowane do konkretnych wymagań i potrzeb systemu.

Podczas konserwacji armatury przemysłowej w zakładach utylizacji osadów ściekowych należy przestrzegać specjalnych wymagań, w szczególności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach utylizacji. Aby spełnić nasze wysokie standardy jakości, prace konserwacyjne są wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel, który posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

ZAWSZE O KROK LEPIEJ
OPTYMALIZACJA PROCESÓW KONSERWACJI

Regularne serwisowanie i konserwacja są zazwyczaj organizowane za pomocą harmonogramów konserwacji opartych na zaleceniach producenta, warunkach pracy i innych czynnikach. Plany te są tworzone i zarządzane ręcznie lub za pomocą oprogramowania do zarządzania konserwacją. Korzystamy z technologii cyfrowych i analizy danych, aby lepiej przewidywać potrzeby konserwacyjne, optymalizować harmonogramy konserwacji i skuteczniej planować prace konserwacyjne.

Czujniki na zaworach zbierają dane w celu reagowania na problemy na wczesnym etapie, podczas gdy narzędzia cyfrowe są wykorzystywane do planowania i monitorowania prac konserwacyjnych. Dzięki ciągłemu gromadzeniu i analizowaniu danych możemy zidentyfikować wąskie gardła i słabe punkty w procesach oraz zwiększyć skuteczność i wydajność procesów konserwacji.

ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY
WYPOSAŻONY NA PRZYSZŁOŚĆ Z NOPA

Regularna konserwacja przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla środowiska instalacji utylizacji osadów ściekowych, ponieważ poprawia bezpieczeństwo operacyjne i wydajność instalacji oraz zmniejsza niepotrzebne emisje i odpady. Może również wydłużyć żywotność całej instalacji.

Wizja:
Spalarnia odpadów w Bitterfeld przechodzi raz w roku zaplanowany 2-3 tygodniowy przestój konserwacyjny, podczas którego cała instalacja jest poddawana próbom. Operator sprawdza głównie komorę spalania i powierzchnie wymiennika ciepła, które naturalnie podlegają większemu zużyciu, aby optymalnie wykorzystać to istniejące okno czasowe, a także zapewnić, że nakłady finansowe dla naszego klienta są równomierne i przewidywalne, cykl konserwacji dla całego zakresu zaworów wynosi zatem zazwyczaj 3 lata.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Skontaktuj się z nami!