Konserwacja regularna Zapobiega uszkodzeniom

Konserwacja regularna zapobiega uszkodzeniom
Serwis odwadniaczy

Uszkodzone odwadniacze to swego rodzaju miecz Damoklesa wiszący nad Twoją firmą. Każdego roku mogą powodować ogromne straty ekonomiczne i w bardzo krótkim czasie zastopować działanie procesów. Oprócz straty pary na skutek nieszczelności może dojść do uszkodzenia całej instalacji lub jej poszczególnych części. Nawet jeśli problem dotyczy jedynie pojedynczych odwadniaczy, regularna konserwacja jest opłacalna, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i ogromnym stratom ekonomicznym.


Przykładowe obliczenie: ten efekt daje
konserwacja odwadniaczy

 • Uszkodzone odwadniacze: 15 sztuk
 • Strata pary przypadająca na jeden odwadniacz: 4 kg/h
 • Roboczogodziny rocznie: 9500 h
 • Straty pary rocznie: 570 t
 • Koszty pary przypadające na tonę pary: 25 euro
 • Całkowita strata rocznie: 14 250 euro
 • Oszczędność CO2 rocznie: 91 200 kg

A teraz wyobraź sobie, że w Twojej firmie byłoby 15 uszkodzonych odwadniaczy. Czy wiesz, jakie straty powodowałyby one każdego roku – nie mówiąc już o niebezpieczeństwie dla pracowników i instalacji? Nasze przykładowe obliczenie pokazuje, jaki potencjał ekonomiczny kryje się w konserwacji odwadniaczy.

W tym przykładzie regularna konserwacja odwadniaczy pozwoliłaby na zaoszczędzenie 14 250 euro rocznie.

Szkody spowodowane przez uszkodzone odwadniacze
Kalkulator oszczędności

Ile Twoja firma może zaoszczędzić rocznie dzięki konserwacji odwadniaczy? Użyj wartości domyślnych określonych na podstawie naszego doświadczenia lub wprowadź własne współczynniki obliczeniowe. Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator określa koszty, jakie uszkodzone odwadniacze mogłyby rocznie powodować w firmie.

Oblicz swoje roczne oszczędności za pomocą naszego kalkulatora. Wartości domyślne to wartości określonych na podstawie naszego doświadczenia. Możesz je też zmienić w dowolnym momencie.

szt.
kg/h
h
Twój wynik
0 kg
0 €
0 kg

Przyczyny uszkodzonych
odwadniaczy

Wiele czynników może przyczynić się do tego, że odwadniacz przestaje sprawnie działać:

 • W zapchanych odwadniaczach gromadzi się kondensat. Powoduje to niepożądane przechłodzenie, cofanie przepływu do niedozwolonych obszarów, niebezpieczeństwo zamarznięcia lub uderzenia wody.
 • Zabrudzenia lub osady w odwadniaczach mogą doprowadzić do spadku wydajności, a nawet uszkodzenia instalacji.
 • Zablokowany odwadniacz powoduje zmniejszenie wydajności grzewczej odbiornika. W konsekwencji tego uderzenia wody mogą doprowadzić do znacznego uszkodzenia układu pary i kondensatu.
 • W przypadku utraty pary na skutek nieszczelności należy zrekompensować tę utratę wody. Do układu należy doprowadzić odpowiednią ilość świeżej wody. Ponadto ciśnienie w sieciach kondensatu wzrasta w innych miejscach odwadniania, co może prowadzić do problemów z odwadnianiem.

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zmniejszenia ekonomiczności produkcji. Dzięki regularnej konserwacji odwadniaczy rocznie można zaoszczędzić ogromne koszty i zoptymalizować wyniki operacyjne.

Konserwacja odwadniaczy
Bez przestojów podczas eksploatacji

Regularną konserwację odwadniaczy wykonywaną przez zespół serwisowy firmy Nopa wyróżniają następujące cechy:

Konserwacja odwadniaczy bez konieczności przestoju i montażu

Dzięki nowoczesnej diagnostyce ultradźwiękowej nasz zespół serwisowy może sprawdzić odwadniacze podczas eksploatacji instalacji parowych. Nie jest więc konieczne przerywanie eksploatacji w celu przeprowadzenia konserwacji odwadniacza. Krótki przestój jest niezbędny jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania.

Kontrola długoterminowa

Korzystając ze szczegółowych protokołów z kontroli, które nasi technicy serwisu sporządzają podczas każdej konserwacji, możemy przeprowadzić pomiary porównawcze w stałych odstępach czasu. W razie wystąpienia oznak nieprawidłowego działania odwadniacze można wystarczająco wcześnie wymienić lub naprawić, zanim spowodują większe uszkodzenia.

Mniejsza awaryjność

Doświadczenie pokazuje, że jeżeli instalacja nie jest poddawana regularnej kontroli lub konserwacji, można spodziewać się awarii na poziomie 15–25 procent. Dokonując regularnej konserwacji odwadniaczy, nasi technicy serwisu zapobiegają awariom. Przy częstotliwości konserwacji co najmniej raz w roku wskaźnik awaryjności można zmniejszyć do 5 procent. Przekłada się to na znaczący wzrost dostępności instalacji.

Mniejsza podatność na usterki dzięki specjalnym odwadniaczom

Zalecamy naszym klientom stosowanie specjalnych odwadniaczy, które są mniej podatne na usterki. Udaje się to osiągnąć dzięki zastosowaniu odpornych na korozję termobimetali, bardziej wytrzymałej konstrukcji i automatyki odpowietrzania. Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego produktu.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Skontaktuj się z nami!